Wasteserv

During the past week, all of our students, both in Year 7 and Year 8, participated in small group-talks organized by Wasteserv in our school. A special thanks go to Ms D Micallef and Mr S Curmi from Wasteserv who delivered these interesting talks and presentations! Surely that after this discussion our students now know better how they can help our World on their own, within their family, the school and the community!

Tul din l-aħħar ġimgħa, l-istudenti kollha tagħna, kemm dawk tal-Year 7 u tal-Year 8, ipparteċipaw fi gruppi żgħar f’laqgħat organizzati fl-iskola tagħna stess minn Wasteserv. Grazzi speċjali tmur għas-Sa D Micallef u s-Sur S Curmi minn Wasteserv għall-informazzjoni u l-presentazzjonijiet tagħhom! Żgur li wara din id-diskussjoni l-istudenti tagħna issa jafu aħjar kif anka huma stess, fil-familja, fl-iskola u fil-komunita’ jistgħu jgħinu lid-Dinja tagħna!