Waste Recycling

During the Euro Week for Waste Recycling, our school teamed up with Mr Farrugia from Orts Metal Art to raise awareness about the recycling and upcycling of metal. The students had the opportunity to see how one can use scrap metal to create beautiful models.

Matul il-ġimgħa ewropea ddedikata għar-riċiklagg l-iskola tagħna ingħaqdet mas-Sur Farrugia minn Orts Metal Art biex jitkabbar għarfien ta’ x’jista’ jsir minn metall użat. L-istudenti kellhom iċ-ċans jaraw kif minn dan il-metall jistgħu jinħolqu mudelli vera sbieħ.


#EWWR2019 #ChangeYourWays #ReduceYourWaste
Wasteserv
ewwr.eu European Week for Waste Reduction
@ewwrmalta