Trekking

On Friday 29th November Classes 1.01, 1.02 and 1.03 went trekking with their PE teachers as part of their syllabus. In perfect weather our students and teachers left school to San Thomas Bay Marsascala and started their trek through Munxar, Xrobb l-Għaġin, Marsaxlokk and finally made it to B’Bugia. It was an amazing walk and on their way to reach their destination, our students met several interesting things and places. This trekking experience served also as a team-building opportunity to all students as they got to know each other well! Now the other classes are looking forward to their trekking experiences in this scholastic year!

Nhar il-Ġimgħa 29 ta’ Novembru, il-Klassijiet 1.01, 1.02 u 1.03, flimkien mal-għalliema tal-PE tagħhom, marru trekking bħala parti mis-sillabu. F’temp mill-isbaħ l-istudenti u l-għalliema tagħna rħewlha lejn il-Bajja ta’ San Tumas f’Wied il-Għajn u bdew triqithom lejn il-Munxar, Xrobb l-Għaġin, Marsaxlokk u finalment waslu B’Bugia. Kienet mixja mill-aqwa u tul it-triq sakemm waslu fid-destinazzjoni tagħhom, l-istudenti raw ħafna affarijiet u postijiet interessanti. Din il-mixja serviet ukoll ta’ opportunita’ għall-istudenti kollha biex isiru jafu iżjed lil xulxin aħjar! Issa l-klassijiet l-oħra qed jistennew ħerqanin għal din il-mixja f’din is-sena skolastika!