Teen Klabb

Once again this year Teen Klabb is collaborating with our school to help our teens integrate in a better way within a community. On Wednesday 16th October 2019 our first group of Year 8s visited Teen Klabb in Valletta. They did several tasks and enjoyed different group activities! Maurizio Lapira and his team prepared all needed for our students and we are truly thankful for their hard work! Looking forward to our next visit in November! Another thanks goes to @HSBC and @Glenn Bugeja for sponsoring our school Tallinja Cards!

Ms C. Seguna
Assistant Head of School

Għal darba oħra din is-sena Teen Klabb qed jerġa jaħdem mal-iskola tagħna sabiex jgħin liż-żgħażagħ tagħna jintegraw aħjar f’komunita’. Nhar l-Erbgħa 16 ta’ Ottubru l-ewwel grupp ta’ Year 8 żaru ċ-ċentru ta’ Teen Klabb fil-Belt Valletta. Hawn l-istudenti tagħna għamlu diversi attivitajiet u ħadu gost jaħdmu fi grupp! Maurizio Lapira u t-tim tiegħu ppreparaw bis-sħiħ għall-istudenti tagħna u ta’ dan aħna tassew grati! Ħerqanin issa nħarsu lejn il-mawra li jmiss f’Novembru! Grazzi speċjali tmur lil HSBC u lil Glenn Bugeja li jissponsorjaw Tallinja Cards tal-iskola tagħna!

Is-Sa. C. Seguna
Assistenta Kap tal-Iskola