School Students’ Council Activities

The School Students’ Council is organising the following activities! Wow! Consent Forms can be collected from School Students’ Council members or from Ms Seguna’s office! Be part of these activities and have fun!

Il-Kunsill tal-Iskola tal-Istudenti qed jorganizza dawn l-attivitajiet li ġejjin! X’gost! Consent Forms jistgħu jinġabru mingħand il-membri tal-Kunsill tal-Iskola tal-Istudenti jew mill-uffiċju ta’ Ms Seguna! Kun parti minn dawn l-attivitajiet u ħu gost magħna!