Proċeduri Ġodda / New Procedures

Minħabba raġunijiet ta’ sigurtà, biex ma jweġġa ħadd u biex inkunu aktar organizzati, dawk l-istudenti KOLLHA li jmorru bil-mixi se jibdew joħorġu mill-iskola mill-grada t’isfel fi Triq Mountbatten. Inħeġġu lill-ġenituri/kustodji li jiġu għat-tfal biex jibdew jistennew fejn il-grada ż-żgħira fi Triq Mountbatten. Il-grada ta’ Triq Mile End se tintuża biss mill-istudenti li għandhom it-trasport u li jmorru lura d-dar bil-coach biss. L-entrata prinċipali fi Triq Mountbatten se tintuża biss mill-karozzi li joħorġu mill-iskola. Dan japplika għal meta tispiċċa l-iskola. Grazzi tal-kooperazzjoni u tifhmu li qed nagħmlu dan għall-ġid ta’ kullħadd.

Pjanta tal-Iskola - Exit 2017-2018

Due to health and safety reasons and to be more organised, ALL students who exit school on foot will start using the small gate in Mountbatten street. We inform parents/guardians to wait for the children near the small gate in Mountbatten street. The students who use the transport provided by the school will meet near the Mile End street gate. The main entrance in Mountbatten street shall be used for cars only. This applies at the end of the school day. Thank your for your cooperation and please note that we are doing this change for the interest of all.