Pink October 2019

Pink October 2019 was a complete success thanks to all the helping hands! All students and members of staff participated actively and since it was a team-effort event, it was real FUN! Having FUN while HELPING others!

Pink October 2019 kienet suċċess kbir grazzi għal dawk kollha li taw daqqa t’id! L-istudenti u l-membri tal-istaff kollha taw sehem attiv u la ħdimna bħala tim magħqud, ħadna ħafna gost! Nieħdu PJAĊIR waqt li NGĦINU lil ħaddieħor!