Personal Hygiene

As part of an activity with one of our CCP classes, we welcomed amongst us special guests to talk and explain to our students how to take good care of the face and their personal hygiene. The classroom was transformed into a beauty salon and students assisted a facial demonstration and had the opportunity to apply natural products themselves! This activity could not end without some relaxing music and aromatherapy scents!

Bħala parti minn attivita’ ma’ klassi CCP, kellna fostna mistiedna speċjalizzati li ġew u kellmu lill-istudenti tagħna dwar il-kura tal-wiċċ u kif iżżommu ruħhom nodfa! Il-klassi ġiet ittrasformata f’salun tas-sbuħija u l-istudenti raw dimostrazzjoni ta’ facial u setgħu japplikaw prodotti naturali huma stess. Ma setax jonqos li nispiċċaw din l-attivita b’mumenti ta’ rilassament b’mużika adattata u aroma tfuħ mal-klassi kollha!