Jum il-Ġenituri 2017

Għeżież ġenituri/kustodji,

Nixtieq niġbdilkom l-attenzjoni fuq dawn l-attivitajiet :

  1. Jum il-Ġenituri – 30 ta’ Marzu

Matul dan il-jum Intom mistiedna li tattendu u tinfurmaw ruħkom dwar il-progress ta’ uliedkom bejn it-8.30 u is-14.50.  Importanti li għal dakinhar issegwu dawn il-proċeduri.

Tiġbru ir-riżultat u newsletter  tat-tieni term mill-postijiet indikati:

Form 1 Blokk C – Entratura s-sular t’isfel
Form 2 Blokk C-  L-ewwel Sular
Form 4 Blokk C-  L-ewwel Sular
Form 5 Blokk C – Entratura s-sular t’isfel

 

L-istudenti li jakkumpanjaw lill-ġenituri iridu ikunu lebsin l-uniformi.

  1. Dati importanti
It-Tlieta 28 ta’ Marzu L-istudenti m’għandhomx skola.  L-għalliema mitluba jattendu seminar
Il-Ħamis 30 ta’ Marzu L-istudenti m’għandhomx skola.  Jum il-Ġenituri
Il-Ġimgħa 21 ta’ April L-iskola tispiċċa fil-12.20.  Jum iċ-Ċelebrazzjoni
It-Tnejn 24 ta’ April L-iskola tispiċċa fil-12.20.  L-għalliema mitluba jattendu laqgħa
It-Tlieta 2 ta’ Mejju L-istudenti m’għandhomx skola.  L-għalliema mitluba jattendu seminar

Grazzi ħafna tal-koperazzjoni tagħkom.

Annabelle Borg Gaffarena
Kap tal-iskola

Nota Importanti:

Matul Jum il-Ġenituri, l-entrata tal-iskola fi Triq Mountbatten se tintuża biss biex jidħlu ġenituri/kustodji bil-mixi biss. Min se jiġi bil-karozza jista’ jidħol fi Triq Mile End u jipparkja fil-ground tal-iskola. Grazzi tal-kooperazzjoni tagħkom.

School Plan Parents Day 2017

Dear parents/guardians,

I would like to bring the following to your attention:

  1. Parents’ Day – 30th March

You are cordially invited to attend and to inform yourselves as to the progress of your children at any time between 8.30 and 14.50. It is important that the following procedures are followed.

You will need to collect the examination results and the second term newsletter from the following places indicated in this table:

Form 1 Block C – Ground Floor
Form 2 Block C-  First Floor
Form 4 Block C-  First Floor
Form 5 Block C – Ground Floor, Front Entrance

 

Students accompanied by adults or guardians must be wearing their school uniforms.

  1. Important Dates
Tuesday 28th March The students do not have school. Teachers will be attending a seminar.
Thursday 30th March Students do not have school. Parents’ Day.
Friday 21st April School finishes at 12.20. Day of Celebration.
Monday 24th April School finishes at 12.20. Teachers will be attending a meeting.
Tuesday 2nd May Students do not have school Teachers will be attending a seminar.

Thank you for your cooperation,

Annabelle Borg Gaffarena
Head of School

Important Note:

During Parents’ Day, please note that the school entrance from Mountbatten street is to be used only by parents/guardians who are coming on foot. Parents/guardians who are coming with their car, can use the school entrance from Mile End street and can also park their car on the school grounds. Thanks for your cooperation.

School Plan Parents Day English