Open Week

Special Moments from the past week! Thanks to all helping hands from our teachers and other members of staff, thanks to our students and thanks to all the parents/guardians who participated actively in this! WELL DONE!

Mumenti speċjali mill-ġimgħa li għaddiet! Grazzi tal-għajnuna mingħand l-għalliema u membri oħra tal-istaff, grazzi lill-istudenti tagħna u grazzi lill-ġenituri/kustodji li pparteċipaw bi ħġarhom f’dan kollu! PROSIT!