Open Days for our Year 7s

And the Open Days for our Year 7s are unfortunately over! Last Monday and today our school welcomed the parents of our Year 7s! Two wonderful days packed with quality students-parents time, different activities, interesting lessons and beautiful smiles! Here are some captured moments from these days! Now we are all looking forward to our next Open Days for our Year 8s! Truly THANKFUL to those involved!

U l-Open Days għall-istudenti tagħna tal-Year 7 waslu fi tmiemhom! Nhar it-Tnejn u llum, l-iskola tagħna laqgħet lill-ġenituri tal-istudenti tagħna tal-Year 7. Kienu jumejn mill-aqwa mimlija daqs bajda b’ħin ta’ kwalita’ studenti-ġenituri, attivitajiet differenti, lezzjonijiet interessanti u tbissim mill-isbaħ! Hawn hawn xi mumenti ħelwin li rnexxilna nieħdu minn dawn il-jumejn tal-ġenn! Issa ninsabu tassew ħerqana għall-Open Days għall-istudenti tal-Year 8! GRAZZI sinċiera tmur għal dawk kollha involuti!