Open Days for our Year 8s

After the last two school days, we can only share with you loads of beautiful moments from the Open Days for our Year 8s! Two wonderful days filled with activities, lessons and special moments for our students and their parents! Thanks to all of you who helped us to realize this Open Week! THANKS!

Wara l-aħħar jumejn ta’ skola m’għandniex ħlief x’naqsmu magħkom mumenti mill-isbaħ mill-Open Days tal-istudenti tal-Year 8 tagħna! Jumejn mill-aqwa mimlija attivitajiet, lezzjonijiet u mumenti speċjali għall-istudenti tagħna u l-ġenituri tagħhom! Grazzi lilkom kollha li għentuna nirrealizzaw din l-Open Week! GRAZZI!