Newsletter

Mill-2016 sal-2019, l-iskola tagħna kienet toħroġ fuljett tliet darbiet fis-sena bl-isem “Il-Blata”. Nirringrazzjaw lis-Sur Adrian Galea, li meta kien assistent kap fl-iskola tagħna kien jieħu ħsieb li joħroġ dan il-fuljett, flimkien mal-ħafna xogħol ieħor li kien jagħmel. Hawnhekk għandna kopji diġitali biex inġeddu l-memorji ta’ dawk is-snin.

From 2016 to 2019, our school used to issue a newsletter called “Il-Blata”. We thank Mr Adrian Galea, who used to be an assistant head at our school, for all his work in producing these newsletters, together with all the other work he used to carry out. We present digital copies of the issues to enable everyone to look back to those years.

Il-Blata: 2018-2019

Il-Blata: 2017– 2018

Il-Blata: 2016 – 2017

 

Comments are closed.