Nature Trust – FEE Malta Fair

Between Monday 20th and Wednesday 22nd, January 2020 our School Concert Hall proudly hosted once again the Nature Trust – FEE Malta Fair! Different primary, middle and secondary schools attended this fair! Well done to Nature Trust for organizing this!

Last Tuesday 21st January 2020 five students from our Ekoskola committee attended the Nature Trust – FEE Malta fair. Our students participated in the activities and informed themselves about different environmental friendly measures around. Here are some captured moments from this activity!

Bejn nhar it-Tnejn 20 u l-Erbgħa 22 ta’ Jannar 2020 is-sala prinċipali tal-iskola tagħna laqgħet fiha għal darba oħra l-fiera Nature Trust – FEE Malta! Skejjel primarji, medji u sekondarji differenti attendew għal din il-fiera! Prosit tassew lil Nature Trust għall-organizzazzjoni!

Nhar it-Tlieta 21 ta’ Jannar 2020 ħames studenti mill-kumitat tal-Ekoskola tagħna attendew għall-fiera Nature Trust – FEE Malta. L-istudenti tagħna pparteċipaw fl-attivitajiet u infurmaw ruħhom sew dwar miżuri differenti favur l-ambjent. Araw ftit mill-mumenti minn din l-attivita’!