Movember Day

Never a dull moment at San Gorg Preca College Middle School Blata l-Bajda as next Monday is MOVEMBER DAY! Wear black/white T-shirts! Capture moments with your friends at our photo booth! Enjoy from our Bake Sale! Bring it on!

PS – all those parents who are going to bake and bring cupcakes for us to sell at the Bake sale, please come to school at around 10:15! We THANK you in advance for your contribution!

U aħna ta’ San Gorg Preca College Middle School Blata l-Bajda il-ħin kollu għaddejjin għax nhar it-Tnejn huwa “MOVEMBER DAY”! Ilbsu flokkijiet suwed/bojod! Ħu ritratti ma’ sħabek fil-photo booth tagħna! Duq xi ħaġa tajba mill-Bake Sale tagħna! Ejjew ħalli nieħdu gost flimkien!

Nota – dawk il-ġenturi li ser jaħmu u ser iġibulna l-cupcakes għall-Bake Sale, jekk jogħġobhom jiġu bihom għall-ħabta tal-10:15! Minn qalbna nirringrazzjawkom bil-quddiem tal-għajnuna tagħkom!

Movember Day was a great day! With the help of all of you – students, all members of staff and parents, we managed to raise the sum of €200 for this good cause! Well done and once again Thanks!

“Movember Day” kienet ġurnata mill-aqwa! Bl-għajnuna tagħkom kollha. l-istudenti, il-membri kollha tal-istaff u l-ġenituri, irnexxilna niġbru s-somma sabiħa ta’ €200 għal din il-kawża ġusta! Prosit u GRAZZI mill-ġdid!