Maths Activity

What are Classes 1.11 and 2.10 doing during the Maths lesson? Are they preparing some cooking session or what?! In fact these two classes, with the help of their Maths teachers, went step-by-step through a process to prepare coconuts balls as a Maths activity. They calculated the needed ingredients, bought the requested items online, prepared the coconut balls together and sold them during break-time. With the money collected, these two classes, are going to purchase gifts to donate to Paediatric Hospital Wards during our planned visit in the coming week!

Dak x’qed jagħmlu l-istudenti tal-1.11 u tat-2.10 waqt il-lezzjoni tal-Matematika? Tgħidliex li qed jippreparaw sabiex isajru!? Fil-fatt dawn iż-żewġ klassijiet, bl-għajnuna tal-għalliema tagħhom tal-Matematika, imxew pass pass sabiex jippreparaw “coconut balls” bħala attivita’. Huma kkalkulaw kemm għandhom bżonn ingredjenti, xtraw kollox onlajn, ħejjew il-“coconut balls” flimkien u biegħuhom matul il-brejk! Bil-flus miġbura dawn l-istudenti ser jixtru rigali li ser jagħtu bħala donazzjoni lill-iswali tat-Tfal fl-isptar meta aħna ser inżuruhom fil-ġimgħa li ġejja!