Laqgħa għall-Ġenituri u l-Istudenti tal-Ewwel Sena

Din il-laqgħa importanti ssir viċin il-bidu tas-sena skolastika biex niltaqgħu u niddiskutu. Ikollna ħafna informazzjoni x’ngħaddulkom u m’hemmx aħjar milli dan nagħmluh waqt laqgħa.

Il-punti msemmija waqt id-diskors tal-Kap tal-Iskola kienu dawn:

 

o  Merħba lkoll f’isem sħabi l-assistenti kapijiet, l-għalliema u l-bqija tal-istaff

o   taħt id-direzzjoni tal-Prinċipal u t-tim tiegħu

o   Aġġornament dwar xogħlijiet li saru matul dan is-sajf

o   Block A – Kisi, madum, bibien, għamara, membrane, roller blinds, CCTV

o   Block D – 4 Laboratotji tax-Xjenza, servizzi u għamara ġodda, membrane

o   Block E – Tibjid tal-klassijiet, kuriduri u żebgħa twieqi, CCTV

o   Gate ta’ Triq Mountbatten

o   Fadlilna ħafna xogħol ieħor u se nkomplu għaddejjin għax it-tfal tagħkom ma jixirqilhom xejn anqas

It-tisbih fiżiku huwa importanti imma huwa biss ħolqa żgħira minn katina li tgħaqqad dak kollu li jsir fl-iskola:

 • It-tagħlim

o   Suġġetti differenti

o   Għall-ħajja

 • L-edukazzjoni

o   Imġieba

o   impenn

 • Is-sapport emozzjonali

o   Servizzi tal-counseling

o   Career Guidance

o   Buddies

 • L-edukazzjoni fiżika

o   Impenn lejn prattiċi t’għażliet tajbin għal saħħitna

 • Dieta
 • Indafa – personali u tal-ħwejjeġ
 • Attività
 • SSC&P

o   Jingħata fi tmiem il-Ħames sena imma jinbena sena sena

 • Attivitajiet Informali
 • Attivitajiet Non-Formali
 • Bidliet

o   Banding u setting

o   COED

o   PHE

o   Arti, D&T, Muzika

o   Timetable u lockers

 • Il-lockers u l-kontenut tagħhom jibqgħu responsabbiltà tal-istudent/a
 • Katnazz ta’ kwalità

Qegħdin hawn għalikom u għat-tfal tagħkom – ser nittrattawhom b’rispett daqs li kieku t-tfal tagħna u ċerti li ser jirrispettawna ta’ dan ix-xogħol li ser inkunu qed nagħmlu.

 • Nixtiequ li nużaw l-enerġija tagħna biex nimxu dejjem ‘il quddiem

o   Pass ‘il quddiem u wieħed lura – nibqgħu fejn konna

o   Kooperazzjoni tagħkom ilkoll

 • Vandaliżmu
 • ħmieġ żejjed
 • il-kuntrarju

o   Nagħti eżempju, sar ħafna tibjid li jiswa l-flus u jieħu ħafna ħin u xogħol – ħasra li nħammġuh b’kappriċċ.

o   Min jinqabad ikisser irid isewwi jew iħallas tal-ħsara

o   Nixtiequ li ma jkollniex nieħdu passi

o   Fl-osservazzjoni ta’ dawn ir-regoli

 •  SODI imma ĠUSTI
 • Huwa dmir legali li bħala ġenituri taraw li uliedkom josservaw ir-regoli.
 • U li jimpenjaw rwiehom – homework, attenzjoni, eċċ.

o   Dixxiplina u rispett f’komunita bħal skola

 • Kontroll fuqna nnifisna
 • Nifhmu u nagħdru lil min jiżbalja
 • Nitgħallmu u nħallsu tal-ħsara
 • Konsegwenzi fuq sistema ta’ punti

•             Extra Work Related to Subject

•             Break Detention

•             After School Hours Detention

•             Temporary In-School Suspension

•             Saturday School

•             Temporary Suspension from School

•             Exclusion from Outings

Noti Importanti għal meta nibdew l-iskola

 • Ftuħ tal-iskola filgħodu qabel nibdew għal dawk li jaslu kmieni

o   Fl-ewwel ġurnata ser nibdew aktar tard- fid-9:30 biex inkunu nistgħu nikkonċentraw fuqhom.

 • Puntwalità

o   Filgħodu

o   Għal-lezzjonijiet

o   Dawk li jwasslu t-tfal bil-karozzi ma jidħlux fl-iskola bil-karozza

 • Mard

o   Ċertifikat

o   Nevitaw li nibgħatu t-tfal jekk ma jkunux jifilħu

o   Inċemplulkom biex tiġu għat-tfal – tiffirmaw għalihom – ma jintbgħatux bil-mixi

o   Nevitaw assentjiżmu – kull assenza trid tkun ġustifikata

 • Attendenza

o   SMS Alerts (9:30)

o   Importanti li jkollna n-numri tajbin – dawn huma n-numri li ser inċemplu fuqhom f’każ ta’ emerġenza. Jekk tbiddlu n-numri ibgħatu infurmawna.

 • Uniformi

o   Tfisser kulħadd l-istess

o   Kull ħaġa li tispikka allura mhix parti mill-uniformi

o   Żraben suwed plain tajbin għas-saħħa

o   Bwiets XEJN

o   Make-up mhux premess

o   Xitwa – ġakketta sewda jew blu skura plain

o   Xahar maqtugħ regolari u miġbur

 • Żjarat l-iskola

o   Dejjem merħba – rridu naħdmu flimkien

o   Jekk mhux urġenti b’appuntament

 • Nilħqu niġbru l-informazzjoni

o   Bla Tipjip

o   B’ilbies xieraq għal ġewwa skola

 • Bullying

o   Mhux tollerat

o   Ser nieħdu azzjoni immedjata

 • Internet u SMS

o   Websajt tal-iskola sgpc.blatalbajda.skola.edu.mt- Policies u dettalji

o   Emails u SMSs lilkom il-ġenituri

o   Kunu konxji tal-attivitajiet tat-tfal fuq l-internet

o   Ask.fm

o   Facebook eċċ

 • Dismissal

o   Is-sigurtà tat-tfal hija prijorità.

o   Bil-mixi

o   Min joħroġ mill-iskola ma jitħalliex jerġa jidħol

o   Dawk li jużaw it-trasport tal-iskola ser jistennew sakemm jissejjaħ it-trasport tagħhom u jirkbu b’mod ordnat

 • Mobile Phones

o   Telefonati mill-uffiċċju

o   L-istudenti ma jistgħux ikollhom telefons ċellulari fuqhom

o   Nifhmu li kultant ikun hemm bżonn tagħhom u lesti nitgħabbew bir-responsabbiltà li nżommuhom sakemm tispiċċa l-ġurnata.

o   Il-messaġġ hu li aħna nirraġunaw – irraġunaw magħna!

 • Tipjip

o   Ħadd ma jista’ jpejjep ġewwa ebda bini pubbliku – dan huwa kontra l-liġi tal-pajjiż..

 • Materjali għall-iskola

o   Kotba, files, equipment, photocopies

o   Prezz l-aktar baxx possibbli

o   Alternattiva ta’ printing jew email