Jiena Bħalek – Culture Pass

Last Friday, the 10th of January 2020, once again, we San Gorg Preca College Middle School Blata l-Bajda welcomed Jiena Bħalek from Culture Pass Scheme in our school Concert Hall. Both Forms attended and participated in the show and discussions related to “Diversity”. This year it was even a more special one as one of the features in the performance was featuring a group of our Drama students. They did an amazing job! You made our school proud! A special shout-out goes to Mr Joseph Galea, Mr Ryan Galea and Mr Andre Penza for preparing our students to this with such dedication! Massive applause!

Nhar il-Ġimgħa li għadda, l-10 ta’ Jannar 2020, aħna ta’ San Gorg Preca College Middle School Blata l-Bajda erġajna kellna l-pjaċir li nilqgħu fostna għal sena oħra Jiena Bħalek mill-programm Culture Pass fis-sala tal-iskola tagħna. Iż-żewġ Forms tagħna attendew u pparteċipaw fix-xow u fid-diskussjoni relatata mat-tema tad-“Diversita’”. Din is-sena kienet waħda iżjed speċjali għaliex wieħed mill-filmati fil-prestazzjoni kien magħmul mill-istudenti tad-Drama tagħna. Nistgħu ngħidu li għamlu biċċa xogħol ta’ veru! Għamiltuna kburin! Prosit speċjali tmur għas-Sur Joseph Galea, Sur Ryan Galea u lis-Sur Andre Penza li ħejjew lil dawn l-istudenti b’tant dedikazzjoni! Applaws mill-aqwa!