Il-Kaptan u s-Sultan – Jum il-Premjazzjoni 2014

Il-Kaptan u s-Sultan                                                                              Kitba ta’ TREVOR ŻAHRA

IMG_0912

Fil-Palazz, is-Sultan huwa bniedem ta’ awtorità, dominanti u saħansitra kapaċi jbeżża’ lir- Regina, lit-tifla Ġjaċinta u lil kulħadd. L-aktar persuna li ma tmurx tajjeb miegħu hija l-kunjata Prassede! Imma l-konsulent tieghu Awreljo dejjem lest biex jagħtih il-pariri u l-ideat.

X’jiġri meta s-sultan ifettillu jilbes ta’ċertu Kaptan Spanjol li suppost, kien jixbħu perfettament, u jmur fil-palazz? Issa kif se jkun il-karattru tas-Sultan-Kaptan? Il-kunjata u l-kumplament kif ser jibdew jittrattawh?

Kif jista’ jkun li s-Sultan u l-Kaptan ikunu fil-palazz fl-istess ħin, meta dawn kienu l-istess persuna?

Kast u Karattri 

Sultan / Kaptan ………………………………….         Shazel Gusman

Prassede (Omm ir-Reġina)…………………..             Maria Mifsud

Reġina Flora………………………………………     Pearl Marie Aguis

Awreljo (Kanċillier)………………………     Nicole Alexandra Gatt

Prinċipessa Ġjaċinta(Bint is-Sultan)………   Francesca Cutajar

Dolindo (Bin il-Markiż)………………………. Alexia Sharif Hamed

Markiż Alfiero di Xpakka Muntanji…………Casey Helena Borg

Dottor Siġismondo…………………………………                      Nicole Mifsud

Kaptan Fjakk (Kap tas-suldati)………………..     Christine Galea

Seftura………………………………………………  Casey Helena Borg

Seftura……………………………………………………        Iona Saillard

Seftura……………………………………………………        Rachel Borg

Suldat ……………………………………………………      Noemi Abela

Wara l-Kwinti

 

Produzzjoni u             Daniela Dimech, Graziella Galea

Direzzjoni

Stage Managers          Daniela Dimech, Graziella Galea

Book                                Nicole Briffa                     

Suġġeritur                    Sherese Frendo

Dwal u Awdjo              Maria Victoria Baldacchino, Alexia Parnis, Steve Theuma

Back Stage                     Monalisa Aquilina, Maria Azzopardi, Darren Tanti, Siobhan Żerafa, Sherice

Attard, Marika Buhagiar, Cody Cassar, Kimberly Galea, Drewanne Graham,

Aisha Spiteri

Kostumi                        Monalisa Aquilina, Maria Azzopardi, Daniela Dimech, Ġeorġina Fenech,

Graziella Galea, Siobhan Żerafa

Bini tas-Sett               George Bigeni, Alfred Briffa, Daniela Dimech, Graziella Galea, Joe

Montebello

Disinn tas-Sett          Darren Tanti

Issettjar tad-Dwal   George Bigeni, Daniela Dimech, Graziella Galea, Joe Montebello

Korjografija               Graziella Galea

Props                              Daniela Dimech, Graziella Galea, Darren Tanti

Make-up u Xagħar   Monalisa Aquilina, Sarah Calleja, Stefania Attard, Louise-Anne Azzopardi,

Corinna Baldacchino, Gwen Desira, Graziella Galea, Angie Merċieca, Darren

Tanti, Siobhan Żerafa

Disinn tal-                  Darren Tanti

Programm   

Fotografija                 Antoine Psaila

Video                            Carmelo Schembri

                                         

Ħajr lill-Amministrazzjoni tal-iskola, lil Trevor Żahra talli ġentilment tana l-permess u għajnuna biex intellgħu din il-produzzjoni  u lil Stefan Scerri tal-għajnuna kbira u indispensabbli tiegħu.