Il-Ħajja ta’ Jacob

Ninsabu ferm kburin bi studenta tagħna mill-klassi 102 li ppubblikat kitba tagħha bit-titlu “Il-Ħajja ta’ Jacob”. Din l-istudenta, Alishia Galea wriet ukoll il-kreattività tagħha bid-disinn tal-qoxra li pinġiet hi stess. Jacob, il-protagonist ta’ dan il-kliem, kien abbandunat minn ommu stess pero’ l-istorja tizvillupa b’tali mod li niskopru x’ġara eżatti f’ħajtu.

Prosit lil Alishia Galea. Minbarra li aħna ferm kburin bl-isforz u t-talent tiegħek, ninsabu ħerqanin biex naqraw ukoll il-ktieb li jmiss!

Is-Sa M. Vella
Għalliema tal-Malti