Ħsibijiet għall-Ġimgħa Mqaddsa mill-kitbiet ta’ Dun Ġorġ (#1)

Ġesù Kristu, ir-re tal-glorja, ċekken lilu nnifsu billi ndaħal bħala seftur biex imut biex isalva lill-bnedmin.
Ir-re jmut biex jeħles lis-seftur.

Il-patrun tal-kulleġġ tagħna, San Ġorġ Preca, fost il-ħafna kitbiet tiegħu kiteb Il-Ktieb il-Kbir. Dawn huma 50 riflessjoni dwar is-salib u l-passjoni ta’ Ġesù. Għażilna ftit minnhom u se ntellgħu waħda kuljum sal-Ġimgħa l-Kbira. Din tal-lum hi l-ewwel waħda.

Comments are closed.