Ħsibijiet għall-Ġimgħa Mqaddsa mill-kitbiet ta’ Dun Ġorġ (#3)

San Ġorġ Preca llum ikellimna fuq il-maħfra tal-għedewwa, li hu kien isejħilha l-manswetudni. F’paġna 26 ta’ Il-Ktieb il-Kbir, San Ġorġ Preca jgħidilna li, għad li min qatel lil Ġesù ma kellu ebda raġuni biex jagħmel dan, hu xorta ħafrilhom. Aħna wkoll għandna nfittxu li nħobbu lil dawk li ma jħobbuniex, anki meta forsi ħaddieħor jagħmlilna d-deni. Ma jfissirx li għandna nħallu lil min jaħqarna, imma għandna nikkundannaw l-għemil, mhux lill-persuna.

Comments are closed.