Ħsibijiet għall-Ġimgħa Mqaddsa mill-kitbiet ta’ Dun Ġorġ (#2)

Ġesù Kristu, il-Kelma t'Alla magħmula bniedem, aċċetta li jaqa' vittma tal-mewt tas-salib biex isalva 'l ħutu l-bnedmin mit-telfien ta' dejjem, u b'hekk wera l-akbar imħabba, li wieħed iħalli ħajtu għall-oħrajn.

Inkomplu l-ħarsa tagħna lejn il-kitbiet tal-patrun tal-kulleġġ tagħna, San Ġorġ Preca. F’paġna 24 ta’ Il-Ktieb il-Kbir, San Ġorġ Preca ifakkarna li l-ikbar imħabba hi li wieħed jagħti ħajtu għal ħaddieħor. Aħna probabbilment mhux imsejħa li nagħmlu affarijiet kbar bħalma għamel Ġesù, biss żgur nistgħu nagħtu aktar mill-ħin tagħna għal ħaddieħor, mhux hekk?

Comments are closed.