Global Education Network Europe

On Friday 18th October 2019 five students represented our school in the annual roundtable GENE – Global Education Network Europe meeting held at The Excelsior Hotel Valletta. A special thanks goes to Miriam Consiglio who prepared our students in the previous weeks to present the work done in our school during the last scholastic year! Their presentation and performance were excellent! You made us proud! 😍🙌🌎

Another special Thanks goes to HSBC and Glenn Bugeja for sponsoring our Tallinja Cards for our school!

Ms C. Seguna
Assistant Head of School

Nhar il-Ġimgħa 18 t’Ottubru 2019 ħames studenti rrappreżentaw lill-iskola tagħna waqt il-laqgħa annwali ta’ GENE – Global Education Network Europe li saret fil-lukanda The Excelsior fil-Belt Valletta. Grazzi speċjali tmur għal Miriam Consiglio li f’dawn l-aħħar ġimgħat ippreparat lill-istudenti tagħna biex juru x-xogħol li sar matul is-sena skolastika li għaddiet! Il-preżentazzjoni u l-prestazzjoni ta’ dawn l-istudenti kienu eċċellenti! Għamiltuna kburin! 😍🙌🌎

Grazzi speċjali oħra tmur lil @HSBC u Glenn Bugeja li jissponsorjaw il- Tallinja Cards fl-iskola tagħna!

Is-Sa. C. Seguna
Assistenta Kap tal-Iskola