Christmas Party

Friday 20th December – the last school day for Year 2019! What a great day! Students first met their Form Teacher and then everyone gathered at the Concert Hall for the annual massive Christmas Party! The PE team had sports activities going on in the gym for our students as well! Our students from the School Students’ Council animated the whole activity – excellent job! Music, dancing, games, photo booth and loads of fun! Thanks everyone for making this day a very special one!

Il-Ġimgħa 20 ta’ Diċembru – l-aħħar ġurnata skola għas-Sena 2019! X’ġurnata dik! L-ewwel l-istudenti ltaqgħu mal-Form Teacher tagħhom u wara kulħadd beda jinġabar fil-Concert Hall għall-festin annwali grandjuż tal-Milied! It-tim tal-PE kellhom attivitajiet sportivi għaddejjin fil-gym għall-istudenti tagħna! L-istudenti tal-Kunsill tal-iStudenti tal-iSkola animaw l-attivita’ kollha – biċċa xogħol ta’ veru! Prosit! Mużika, żfin, logħob, ritratti u ħafna pjaċir u gost! Grazzi lil kulħadd talli għamiltu din il-ġurnata waħda speċjali!