Christmas Activities

Thursday 19th December: Christmas Activities kicked off at around 11:15 and students did 10 different activities on rotation. Activities varied from Sports’ Games, Karaoke, Mario Kart, Guess What?, Maths’ puzzles, Drama, Quizzes and others! A special Thanks goes to our teachers and LSEs for these activities and supervision throughout these activities! Wonderful time! And now, tomorrow, bring the PARTY on!!!

Il-Ħamis 19 ta’ Diċembru: l-attivitajiet tal-Milied bdew għall-ħabta tal-11:15 u l-istudenti daru minn attivita’ għall-oħra u b’kollox għamlu madwar 10 attivitajiet differenti. L-attivitajiet varjaw minn logħob sportiv, kant, Mario Kart, Aqta’ xiex?, logħob matematiku, drama, quiżżis fost oħrajn! Grazzi speċjali tmur għall-għalliema u LSEs tagħna għal dawn l-attivtajiet u superviżjoni tul dawn l-attivitajiet! Ħin mill-aqwa! U issa, għada, tuna l-FESTIN!!