Kantera jdoqqu fl-iskola tagħna // Kantera play at our school

Tlieta mill-membri ta’ Kantera ħadu sehem f’attività edukattiva u kross-kurrikulari organizzata mid-dipartimenti tal-Malti, Arti, Mużika u Drama tal-Iskola Medja tal-Kulleġġ San Ġorġ Preca. Ittieħed spunt mil-lirika ta’ żewġ kanzunetti ta’ Kantera, Tkun ‘l Hawn Għaddi u L-Ewwel Jien, biex dawn l-idjomi u l-qwiel jitwasslu b’mod interessanti lill-istudenti, u wara l-membri…

Continue reading

Żjara fil-Palazz tal-Inkwiżitur — 7/2/2022

L-istudenti tal-klassi 8.1 kienu involuti fil-ħarġa li ġġib l-isem ‘Il-Malti fl-Istorja’ fil-Palazz tal-Inkwiżitur tal-Birgu. Permezz ta’ dil-ħarġa edukattiva, l-istudenti kellhom l-opportunità jifhmu kif kienet Malta fi żmien l-Inkwiżizzjoni, jaraw wirjiet marbuta mat-tradizzjonijiet Maltin, jaraw iċ-ċelel u l-għodda li kienet tintuża għat-tortura, kif ukoll jidħlu fit-tribunal u jirreċtaw sitwazzjoni li ħejjew…

Continue reading

L-istorja ta’ San Martin

Id-dipartiment tal-Malti tal-iskola tagħna ħoloq din il-preżentazzjoni dwar San Martin, l-istorja u l-festa tiegħu kif iċċelebrata f’Malta. Grazzi lil Ms Apap li għadditilna din l-informazzjoni. Il-Knisja tfakkar 2 qaddisin b’dan l-isem, iżda dan hu l-iktar wieħed magħruf. San Martin l-ieħor huwa msejjaħ “ta’ Porres” u kien Dumnikan. F’parroċċi dumnikani, bħal…

Continue reading