Attività għal Jum San Valentinu // St Valentine’s activity

Kif wegħedniekom, qegħdin nistednukom sabiex taraw dan il-filmat mill-isbaħ mimli b’waqtiet mill-ġurnata speċjali ta’ nhar il-Ġimgħa 12 ta’ Frar! Din l-attività ġiet organizzata b’kollaborazzjoni tal-Kunsill tal-Istudenti tagħna! Prosit lil kulħadd! Viva l-Jiem tal-Karnival! As we promised you, we are today officially inviting you to watch this beautiful video packed with…

Continue reading

Niltaqgħu ma’ (4)… is-Sa S. Spiteri // Let’s meet… (4) Ms S. Spiteri

Wasal il-jum tal-Ġimgħa u għaldaqstant l-intervista “Niltaqgħu ma’ ” mill-Kunsill tal-Istudenti tagħna reġgħet magħna!! Fir-rokna tal-lum il-membri mill-Kunsill intervistaw lis-Sa S. Spiteri – waħda mill-għalliema tal-Mużika f’San Ġorġ Preca College Middle School Blata l-Bajda! Saħħiet u prosit lil dawn l-istudenti tal-inizjattiva! 🎤🎧🎬🖥✌ Friday is here once again and so the…

Continue reading