Buddy System

This week our school sincerely thanked all Year 8 students who took part in the Buddy System during this first term. These Year 8 students welcomed the new Year 7s and helped them to get used to our school and the new system as quickly as possible! Their support was crucial! These students received a certificate of appreciation from the school! A special Thanks goes to the teachers in the Guidance Team!

Din il-ġimgħa l-iskola tagħna rringrazzjat lill-istudenti tal-Year 8 li kienu parti mill-“Buddy System” fl-ewwel term. Dawn l-istudenti tal-Year 8 taw merħba lill-istudenti l-ġodda tal-Year 7 u għenuhom isibu saqajhom malajr kemm jista’ jkun fl-iskola tagħna! Is-sapport tagħhom kien kruċjali! Dawn l-istudenti ngħataw ċertifikat ta’ apprezzament mill-iskola! Grazzi speċjali tmur għall-għalliema mill-Guidance tim tagħna!