Avviz Importanti

Dawk kollha li ghadhom kemm xtraw windbreaker (raincoat tax-xita tal-incirata) minghand il-Yorkie jistghu imorru ghand il-Yorkie u jibdluha mal-gakketta l-ohra (barra incirata u gewwa fleece) bhal din tal-istampa.