A Ray of Sunshine

Fuq inizjattiva tat-tuturi tal-imġiba u tal-għalliema tal-Learning Zone, inġabret is-somma sabiħa ta’ €200 mingħand l-istudenti u l-istaff bil-għan li jinxtraw logħob u ġugarelli għat-tfal fis-swali tal-isptar ħalli dawn ikollhom mezz kif jgħaddu l-ħin b’mod li jista’ jkun ukoll edukattiv. L-ESL […] Read more →

Il-Ħajja ta’ Jacob

Ninsabu ferm kburin bi studenta tagħna mill-klassi 102 li ppubblikat kitba tagħha bit-titlu “Il-Ħajja ta’ Jacob”. Din l-istudenta, Alishia Galea wriet ukoll il-kreattività tagħha bid-disinn tal-qoxra li pinġiet hi stess. Jacob, il-protagonist ta’ dan il-kliem, kien abbandunat minn ommu stess […] Read more →

Lejl f’Ħad-Dingli

Tul din is-sena skolastika, ġiet imtellgħa kompetizzjoni tal-kitba deskrittiva. Din il-kompetizzjoni kienet tikkonsisti fi tliet komponimenti deskrittivi li magħhom kien hemm abbinata ħarġa. L-istudenti ħadmu b’ħeġġa tul il-proġett u dan wassal biex finalment jingħatalhom premju. Fl-10 ta’ Mejju, l-istudenti flimkien […] Read more →

Diskursata ma’ The Travellers

Id-dipartiment tal-Malti fi ħdan l-iskola tagħna jaħdem qatigħ u jieħu kull ċans biex jiċċelebra l-ġmiel tal-ilsien Malti u jrawwem fl-istudenti l-imħabba lejh. L-iskop tagħna hu biex filwaqt li l-Malti ma jinqatax mill-għeruq tiegħu, jingħata libsa moderna li tmexxih maż-żmien u […] Read more →

Visit to l-Arka’ ta’ Noè

On Monday 13th May we went on an outing to l-Arka ta’ Noè with Ms Jameson, our English teacher. This is a wildlife park in the limits of Siggiewi. Just entering the gate was amazing. It was like we just […] Read more →