Spazji ta’ Talb u Eżerċizzji tar-Randan

Matul ix-xhur ta’ Marzu u April l-istudenti kellhom ħafna attivitajiet interessanti fosthom dawk li għandhom x’jaqsmu mal-ispiritwalità. Matul dan iż-żmien tar-Randan, l-istudenti kollha kienu mistiedna jattendu spazji ta’ talb magħrufa aktar bħala ‘Prayer Spaces’, fejn fihom ikollhom iċ-ċans jirriflettu ftit […] Read more →

Jissoktaw il-laqgħat ma’ kittieba Maltin

Id-dipartiment tal-Malti baqa’ għaddej b’ħidma sfiqa biex jipprovdi opportunitajiet varji ta’ tagħlim lill-istudenti tagħna. Din is-sena ħadna impenn sħiħ biex nistiednu lill-awturi kollha tal-erba’ kotba li qegħdin jaqraw l-istudenti tas-seba’ sena. Wara ż-żjarat tas-Sa Roberta Bajada u s-Sa Ruth Frendo, […] Read more →

Jum iċ-Ċelebrazzjoni – Bla Internet

Illum il-ġurnata timmaġinak tgħix mingħajr internet? Mingħajr Google Maps?  Timmaġinak toqgħod tieħu r-ritratti u ħadd ma jista’ jagħmillek like? Timmaġinak tgħix mingħajr Facebook? Naħseb huma ftit dawk fostkom li jgħidu li iva jimmaġinaw lilhom infushom jgħixu hekk. Qed ngħixu f’era […] Read more →

Discovering Malta, our home!

As part of a Global Education project called “Living together is cool!”, migrant students went on outings to explore Mdina and Valletta. We visited Mdina, the Silent City, on a cold but sunny day at the end of January, after […] Read more →

Kafè Kultura

Last year’s Multicultural Day, a celebration of the diversity at our school, was a success. Participation was high, especially from parents, and it helped to inject some colour both during and after the activity, with the flags used on the […] Read more →