Attivitajiet tal-Milied fl-Iskola

Ta’ kull sena l-isudenti jkunu qed jistennew bi ħġarhom iż-żmien sabiħ li jwassal għall-Milied. Huwa proprju dan iż-żmien li l-iskola tkun tbaqbaq bil-ħajja. Jsiru ħafna attivitajiet. Issir quddiesa għall-istudenti kollha. Jibdew it-tħejjijiet għall-kunċert tat-tfal. Dan il-kunċert li jittella’ ġewwa s-sala […] Read more →

Ġimgħa ta’ Gratitudni

Matul ix-xahar ta’ Diċembru, aħna l-istudenti tal-Kunsill tal-iskola organizzajna attivita’ bl-isem ta’ “Gratitude Week”. Kull jumejn kien ikollna xi attivita’ differenti, eżempju studenti jgħinu lill-għalliema u jgħaddu kumplimenti sbieħ lil xulxin. Kien hemm saħansitra opportunità fejn l-istudenti setgħu iġibu xi […] Read more →

Kampanja Nirriċikla għall-Istrina

L-iskola tagħna għat-tieni sena konsekuttiva ħadet sehem fil-Kampanja Nirriċikla għall-Istrina. Din il-Kampanja tittella’ kull sena mill-kumpanija GreenPak. Il-kumpanija GreenPak tiġbor dawn it-tappijiet mill-iskejjel u wara tippreżenta somma ta’ flus lill-Malta Community Chest Fund waqt l-Istrina. Din is-sena l-kumpanija irnexxxielha tiġbor […] Read more →

Iż-Żjara tal-President ta’ Malta

Fit-12 ta’ Diċembru 2017, il-President ta’ Malta l-Eċċellenza Tagħha Marie Louise Coleiro Preca għoġobha tagħmel żjara fl-iskola tagħna bħala parti mill-kampanja L-Istrina. Jilqgħuha fis-sala tal-iskola kien hemm l-istudenti kollha flimkien mal-amministrazzjoni u l-istaff. Filwaqt li ġeddedt il-memorji sbieħ ta’ tfulitha […] Read more →

Dawra sal-Imdina u r-Rabat

Il-Ġimgħa 15 ta’ Diċembru kellna ħarġa edukattiva tat-Taljan. Flimkien mal-għalliema morna l-Imdina fejn rajna l-presepju Naplitan tal-Katidral. Wara morna r-Rabat u tlajna fuq il-ferrovija li ħaditna dawra mar-Rabat u l-inħawi. Ħadna ħafna gost waqt din il-ħarġa għax minbarra li kienet […] Read more →