Class Timetables 2016-2017

Dear Parents and Students You can download and print the class timetables from the links below: Year 7s (Form 1s) Class Timetables Year 8s (Form 2s) Class Timetables Year 10s (Form 4s) Class Timetables Year 11s (Form 5s) Class Timetables […] Read more →

Lagħqa għall-Ġenituri tal-Istudenti tal-Ewwel Sena

Nhar it-Tlieta 6 ta’ Settembru, l-Kap tal-Iskola, is-Sa. Borg Gaffarena, flimkien mal-Assistenti Kapijiet, laqqgħu lill-ġenituri (u lill-istudenti) li wliedhom se jibdew l-ewwel sena tal-istudji tagħhom fl-iskola tagħna minn Settembru li ġej. Kien ta’ sodisfazzjon kbir għalina naraw in-numru sabih ta’ […] Read more →

Avviz Importanti

Dawk kollha li ghadhom kemm xtraw windbreaker (raincoat tax-xita tal-incirata) minghand il-Yorkie jistghu imorru ghand il-Yorkie u jibdluha mal-gakketta l-ohra (barra incirata u gewwa fleece) bhal din tal-istampa.   Read more →